Privacybeleid

1.1. De persoonlijke gegevens die Metaalmij.VAN HELVERT & ZN.B.V. verzamelt,zullen louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Wij geven in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

1.2. Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens om met U in contact te kunnen treden en U een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

1.3 Door Uw persoonsgegevens te verstrekken,geeft U ons uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als wij U persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te verwerken dan zullen wij U daarvoor Uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt U zich ertegen verzetten.

1.4 U heeft het recht de gegevens die wij over U geregistreerd hebben in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt U op elk moment vragen dat Uw persoonsgegevens uit het bestand van Metaalmij.VAN HELVERT & ZN.B.V. verwijderd worden. U kunt dat via mail of telefonisch aan ons doorgeven.