Disclaimer

 

Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV verleent u hierbij toegang tot helvertmetals.com (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.
  • Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV biedt geen garantie over de veiligheid van haar website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.
  • Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Metaalmaatschappij Joh. K. Van Helvert BV behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).