Duurzaamheid

Als recyclingbedrijf speelt Van Helvert Metalen een belangrijke rol in het duurzaam omgaan met onze schaarse grondstoffen. Wij omarmen de gedachte van de circulaire economie en dragen met onze activiteiten een steentje bij aan het bereiken hiervan.

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Na gebruik worden materialen weer met hun oorspronkelijke waarde teruggewonnen uit reststromen. 

Bij veel klanten van onze klanten leveren wij niet alleen nieuwe metalen, maar halen we de oude metalen in dezelfde rit gelijk weer op.
Wij zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan deze circulaire gedachte!


Milieubarometer

We hebben niet alleen een rol in het hergebruik van metalen, maar hebben ook als doel om dit op een zo duurzame manier te doen. Reeds sinds 1998 zijn wij betrokken bij de Milieubarometer van Stichting Stimular.

De milieubarometer is een online instrument om de milieu-impact van je bedrijf in kaart te brengen. Door de diverse onderdelen die van invloed zijn op het milieu (zoals bijvoorbeeld brandstofverbruik, afval, waterverbruik) in kaart te brengen, en maatregelen te nemen om die impact terug te brengen, is het mogelijk om op een structurele manier je milieu-impact als bedrijf te verlagen.

Door het gebruik van de Milieubarometer hebben wij reeds aanzienlijke besparingen kunnen bereiken op het gebied van milieu-gerelateerde kosten.