Veiligheid

VCA bedrijfscertificering is een managementsysteem waarmee de veiligheid op de werkvloer wordt bevorderd. VCA is niet wettelijk verplicht. Door een VCA certificering weet de klant zeker dat het bedrijf werkt volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures, en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.


Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van de strikte veiligheidseisen die door VCA worden gesteld. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden op onze werf in Rotterdam als op de demontageklussen die wij op locatie uitvoeren.


Onderstaand een kopie van ons meest recente de VCA-certificaat.