Urban Mining

Gepubliceerd op 31 mei 2023 om 16:55

Urban mining is een opkomende trend die steeds belangrijker wordt. Het recyclen van waardevolle grondstoffen uit stedelijk afval is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Het voorkomt uitputting van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan een duurzame toekomst.


Wij spelen een belangrijke rol voor onze klanten bij Urban Mining. Door zorgvuldige ontmanteling van installaties kunnen materialen namelijk opnieuw worden gerecycled. Wij zorgen niet alleen voor een veilige afvoer van materialen, maar kunnen ook verantwoorden wat er met de reststromen gebeurt.

Certificering

Onze certificeringen spelen een cruciale rol in het proces. Voor de ontmanteling en afvoer zijn wij VCA-gecertificeerd, terwijl onze WEEELABEX-certificering zorgt voor verantwoording van het hergebruik.

Bij de WEELABEX certificering worden de hoofdstromen van de restmaterialen nauwkeurig in kaart gebracht. Niet alleen bij ons, maar ook bij de schakel na ons. Dit zorgt voor een duidelijke onderverdeling tussen 100% gerecyclede materialen, gedeeltelijke recycling en afval. Het grootste percentage gerecyclede materialen zijn de metalen die volledig herbruikbaar zijn na omsmelten.

Jaarlijks worden wij geaudit door de TUV voor veiligheid (VCA) en het inzicht in de afvalstromen (WEEELABEX). Deze week hebben is de jaarlijkse audit met succes afgerond. Het proces voor deze laatste certificering is intensief, maar wel cruciaal in deze tijd.

Wij zijn er dan ook trots op dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.